Klinikken

Jeg har i 20 år arbejdet som direktionssekretær i medieverdenen, hvilket har givet mig et solidt fundament og en bred erfaring i at arbejde med mange forskellige mennesker.

Igennem diverse uddannelser og kurser har jeg fået tilgang til andre mulige vinkler til at fjerne fysiske skader såvel som smerte. Ligeledes har jeg gennem min tid i erhvervslivet set megen stress og jag, og jeg har gennem min egen indsats erfaret, at jeg er herre i mit eget hus.

Jeg har altid haft lyst og interesse i at samtale med og hjælpe andre mennesker, og jeg kan lide at være til for mennesker.

Jeg blev betaget af kinesiologiens muligheder for at kommunikere med krop og sind og begyndte i 2000 på uddannelsen som helhedskinesiolog. Mit mødet med Dawson Programmet i 2005 blev skelsættende for mig – jeg besluttede mig for, at det var Dawson Programmet, jeg ville arbejde med.

Jeg har fået kendskab til, hvor lidt der skal til for, at et menneske kan blive fri for stress og smerter, og dette har været medvirkende til, at jeg valgte at tage springet og blive alternativ behandler. I dag arbejder jeg på fuldtid som alternativ behandler.

Jeg er af den overbevisning, at jeg via min nye livsstil har den bedste indgangsvinkel til at kunne hjælpe et andet menneske.

Jeg har høstet både personlige såvel som faglige erfaringer, som vil komme dig til gode.

Jeg arbejder med mine klienter med respekt for deres integritet, jeg overholder tavshedspligten samt arbejder i henhold til de etiske regler.

Jeg er:
• DK kinesiolog®
• Registreret Alternativ Behandler ( RAB )
• Professionel medlem af brancheorganisationen Danske Kinesiologer
• Registreret udøver af Corrective Sounds Program (Dawson Program)
• Bachs Blomsterterapeut
• Life- og businesscoach, certificeret life- og businesscoach hos Sofia Manning samt Manning Inspire

Jeg videreuddanner mig løbende for at holde mig ajour og opdateret som RAB.

Historier fra klienter

Anton fik hjælp til at kunne fortsætte i 1. klasse i stedet for at gå 0. klasse om igen.

Ved gennemgang af Dawson Programmet fik jeg en forklaring på, hvorfor Anton reagerede, som han gjorde