Behandling med Kinesiologi

Lidt historie…
I begyndelsen af 60érne fandt en kiropraktor ved navn George Goodheart (USA) ud af, at hans arbejde som kiropraktor hjalp på andet end dårlige rygge. Gennem sit arbejde vidste han, at hjerne, muskler og organer er forbundet via nerver, og han blev bevidst om, at man i østen arbejdede med akupunkturpunkter på meridianer, og at disse meridianer og deres forløb kunne påvirke forskellige organer og hjernen.

George Goodheart forbandt sin erfaring og viden om kroppens anatomi og fysiologi med den østlige viden om kroppens energibaner. Han fandt, at det var muligt at teste en muskel for at afdække, om et organ fik tilført optimal energi fra den tilhørende meridian. Han fandt ud af, at han ved at påvirke akupunkturpunkterne på meridianerne kunne påvirke organer, muskler, nervesystem og hjernen.

George Goodheart satte sin viden i system – Applied Kinesiology (anvendt bevægelseslære). En af kiropraktor-kollegerne, John F. Thie, fandt systemet så godt, at han herudfra videreudviklede systemet Touch for Health (på dansk Krops- afbalancering), som i dag bruges over hele verden.

Der findes i dag flere retninger inden for kinesiologien. Fælles for dem alle er, at de bruger muskeltesten som kommunikationsredskab. Herved er der mulighed for at afdække årsagen til et symptom og ikke mindst at finde den bedste vej til at frigive energi og ophæve blokeringer, så kroppens selvhelbredende kræfter kan fungere optimalt.

Hvad er kinesiologi…?
Kinesiologi betyder “læren om bevægelse”, og er en behandlingsmetode, der bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Når energien flyder frit i kroppen, har alle funktioner optimal energi, og vi er i balance. Når energien blokeres, er vi i ubalance, hvilket kan give sig udtryk i f.eks. ubehag, stress, træthed eller sygdom. Inden for kinesiologien opfattes det som vigtige signaler fra kroppen om, at noget ikke fungerer optimalt.

Krop, tanker, følelser og energisystem er ét sammenhængende hele, der påvirker hinanden. Det , at årsagen til et symptom på det ene område (f.eks. den fysiske krop) ofte er at finde i et af de andre områder(f.eks. uhensigtsmæssige tankemønstre eller energetiske ubalancer).

Ved at styrke det raske og sørge for helheden, fremmes kroppens iboende selvhelbredende kræfter. En kinesiologisk afbalancering styrker livskraften og øger energien, således at de sunde og livgivende processer i krop, følelser og tanker fungerer optimalt. Herefter er det lettere at se de muligheder, vi har i hverdagen, og at vælge det, der styrker os i vores fortsatte færden. At styrke balancen i kroppens energisystemer, gør det muligt for kroppen at hele fysiske skavanker hurtigere.

Metode
Kinesiologien bruger muskeltest til at afdække de ubalancer, som det enkelte menneske har. Ved afbalanceringer påvirkes kroppens energisystem således, at den enkelte selv kan arbejde for at komme i balance igen. Kinesiologen bruger sit håndværk til at kortlægge, hvor der er blokeringer, og hvordan de kan afbalanceres både i fortid, nutid og fremtid. Derved kommer energien igen til at flyde frit hos klienten.

Historier fra klienter

Succesfuld behandling af min diskusprolaps

I august 2012 var jeg så uheldig at støde mit hoved op i et spær. Jeg blev scannet på Glostrup sygehus, og de kunne konstatere, at jeg havde fået en diskusprolaps i nakken. De fortalte mig samtidig, at jeg skulle holde mig i ro, og at jeg ikke...