Om Cameron Dawson

* 27.11.1932 – † 27.06.2004

Cameron Dawson blev født og voksede op i Australien og havde gennem mange år en karriere inden for bilbranchen.

Efter at have været i samme firma i 15 år, inklusiv lederuddannelse og erfaring som underviser indenfor bilindustrien, åbnede han egen bilforretning i Geelong, ved Melbourne i Australien.

cameron_01 (1)29 år senere, 55 år gammel, solgte han sin forretning og gik på pension.

Under mange rejser og mange års interesse i historie og arkæologi begyndte Cameron Dawson at forske i alternative tilgange til helbredelse af sygdomme, da hans egen uvidenhed og den vestlige lægevidenskab ikke formåede at afhjælpe eget dårligt helbred, migræne, rygsmerter og kredsløbsproblemer (hvilket resulterede i 5 hjertetilfælde). Ligesom 2 af hans egne børn led af svær astma, eksem og indlæringsvanskeligheder.

Mere end 30 års studier af, hvordan kroppen fungerer – sammenhæng mellem helbredstilstande, sygdommes natur samt kroppens evne til at helbrede sig selv.

Efter at have udviklet og praktiseret metoden i Australien arbejdede Cameron Dawson, siden efteråret 2001 og indtil sin død, i samarbejde med Corrective Sounds ApS, på at udbrede kendskabet til programmet i Danmark og flere lande i Vesteuropa.

Historier fra klienter

Fra PTSD – ramt teenager til stadigt bedre fungerende voksen kvinde

Hendes generelle tilstand er i dag mærkbart forbedret, og hun går i skole på fuld tid, hun er meget mere optimistisk omkring fremtiden, der er stadig gode og dårlige dage, men hun har nu fået et redskab til at bestemme over sit liv, og hun tager ansvaret på sig hver eneste dag.